موقعیت جغرافیایی کیش

جزیره کیش در فاصله‌ی ۱۸ کیلومتری سرزمین اصلی ایران، با مساحت ۹۰٬۴۵۷ کیلومترمربع به شکل یک بیضی و با مرز بیرونی تقریباً ۴۰ کیلومتری در خلیج‌فارس واقع‌شده است. این جزیره در یک‌چهارم ابتدایی خلیج‌فارس به نسبت ورودی تنگه‌ی هرمز، در نوار ساحلی ۱۳۵۹ کیلومتری ایران که در شمال خلیج‌فارس است، قرار دارد. طول و عرض جغرافیایی جزیره، ۲۶٫۳۲ درجه شمالی و ۵۳٫۵۸ درجه شرقی است. طول جزیره از ساحل غربی تا ساحل شرقی در حدود ۱۵٫۴۵ کیلومتر است (فاصله‌ی بین مجتمع تفریحی مریم تا میدان هور). بیشترین فاصله‌ی بین دو ساحل شمالی و جنوبی در حدود ۷٫۵ کیلومتر است (فاصله‌ی بین گمرک بندر تا فانوس دریایی).

ازنظر پستی‌وبلندی، جزیره‌ی کیش تقریباً مسطح است. ارتفاع نسبی جزیره از سطح دریا حدود ۳۲ متر است و مرتفع‌ترین نقطه‌ی آن‌که در شرق جزیره واقع است، حدود ۴۵ متر از سطح دریا ارتفاع دارد. ازاین‌رو کرانه‌ها با شیب نسبتاً ملایمی به دریا منتهی می‌شود. جزیره کیش دارای ساختار مرجانی است. جزایر مرجانی معمولاً براثر گسترش مرجان‌ها و مواد آهکی که ترشح می‌کنند و همچنین مواد آلی دیگر بر روی طاقدیس‌ها، گنبدهای نمکی و صخره‌های آتش‌فشانی تشکیل می‌شوند. در طول ساحل کیش صخره‌های مرجانی و جزایر کوچک دیگری نیز دیده می‌شود. جزیره‌ی کیش فاقد رودخانه دائمی بوده و تعداد زیادی منابع آب شیرین زیرزمینی دارد.