راهنمای خرید در جزیره کیش

بازارها و مراکز خرید

خرید! بازهم خرید! و خرید بیشتر!

مشاهده لیست کامل مراکز خرید

بازارها و مراکز خرید جزیره کیش

 

نام مرکز خرید  تعداد غرفه  منطقه   
مرکز تجاری کیش ۴۷۹ شرق جزیره مطالعه کنید
مرکز خرید دامون ۱۰۰ شمال جزیره مطالعه کنید
بازار پردیس ۲ ۲۴۰ شرق جزیره مطالعه کنید
بازار پردیس ۱ ۲۲۸ شرق جزیره مطالعه کنید
بازار پانیذ ۱۸۳ شرق جزیره مطالعه کنید
بازار مروارید کیش ۲۰۸ شرق جزیره مطالعه کنید
بازار زیتون کیش ۱۰۷ شرق جزیره مطالعه کنید
بازار ونوس کیش ۳۱۰ شرق جزیره مطالعه کنید
بازار صفین (عرب‌ها) ۷۰ شمال‌غرب جزیره مطالعه کنید
بازار مریم ۵۲ شرق جزیره مطالعه کنید
بازار مرجان ۲۶۰ شرق جزیره مطالعه کنید
بازار پارس خلیج ۱۵۳ شمال‌غرب جزیره مطالعه کنید